Havo instap

Als je je bij ons aanmeldt voor de dakpanklas mavo/havo, volg je het havo-instapprogramma. Het havo-instapprogramma is een begeleidingsprogramma voor Nederlands, wiskunde, Engels. In dit programma krijg je stof aangeboden die de overstap naar het havo voor jou vergemakkelijkt.

Het havo-instapprogramma volg je in klas 1, het eerste half jaar tijdens je reguliere lessen Nederlands, Engels en wiskunde. Het tweede half jaar is havo instap een keuzevak en kun je de begeleidingslessen Nederlands en wiskunde volgen.

Je krijgt twee jaar de tijd om te laten zien wat je talenten zijn. Als al na één jaar duidelijk is dat havo de beste keuze is voor jou, word je bevorderd naar 2 havo. Als je meer tijd nodig hebt, ga je in het tweede jaar verder met mavo/havo en het havo-instapprogramma. Het instapprogramma is in klas twee een keuzevak, waarbij je in het tweede half jaar de verdiepingslessen Nederlands, wiskunde en Engels naast je reguliere rooster volgt. Aan het eind van je tweede jaar kijken we wat het beste bij je past: havo of mavo. Je kunt hoe dan ook beide opleidingen bij ons op school afmaken.