DE OUDERRAAD

De Ouderraad kan altijd nieuwe leden gebruiken! Lid zijn van de Ouderraad betekent elkaar 4 keer per jaar ontmoeten, samen met directie en teamleiders. Daarnaast organiseren we enkele bijeenkomsten rondom een thema. Dan wordt een gast uitgenodigd om een bepaald thema nader te bespreken. De Ouderraad wil met deze thema’s een grotere groep ouders betrekken bij de school.

Wat doet de ouderraad?

  • Klankbord voor teamleiders en directeur.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.
  • Het bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders en school.
  • Organiseert samen met school thema-avonden voor ouders.
  • Afvaardiging in de DMR.

Leden van de Ouderraad

  • Astrid van Boxmeer
  • Eric Grosfeld
  • Femke Otjens
  • André van Straten (voorzitter)

Lid worden?

Zelf een bijdrage leveren, meld je aan! Eerst gewoon eens komen kijken en meepraten, kan natuurlijk ook. Je bent altijd van harte welkom! Voor nadere informatie kun jij je wenden tot André van Straten, via e-mail: ouderraadmondriaancollege@hethooghuis.nl

Notulen van de ouderraadbijeenkomsten, kun je opvragen via hetzelfde emailadres.