Havo instap

Als je je bij ons aanmeldt voor de dakpanklas mavo/havo, volg je het havo-instapprogramma. Het havo-instapprogramma is een begeleidingsprogramma voor Nederlands, wiskunde, Engels en studievaardigheden. In dit programma krijg je stof aangeboden die de overstap naar het havo voor jou vergemakkelijkt.

Het havo-instapprogramma volg je tijdens je reguliere lessen Nederlands, Engels en wiskunde. Je krijgt twee jaar de tijd om te laten zien wat je talenten zijn. Als al na één jaar duidelijk is dat havo de beste keuze is voor jou, word je bevorderd naar 2 havo. Als je meer tijd nodig hebt, ga je in het tweede jaar verder met mavo/havo. Aan het eind van je tweede jaar kijken we wat het beste bij je past: havo of mavo. Je kunt hoe dan ook beide opleidingen bij ons op school afmaken.

3 november 2020 – Livestream informatieavond doorstroom vmbo-t 4 naar havo 4