Vecon Business school

Het is belangrijk dat je in je leven ondernemend bent. Daarom heeft de school ervoor gekozen een gecertificeerde Business-school te zijn onder de vlag van de VECON. Dit betekent dat het Mondriaan landelijk wordt erkend als een school die extra tijd inruimt voor het ontwikkelen van speciale vaardigheden die van pas komen in je latere baan. Dat begint met extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid. Ook het leggen van contacten met het bedrijfsleven (al vanaf de brugklas) past hierin. In de bovenbouw zie je het terug in het praktijkgerichte programma bij Ondernemen en bij 20/80-Praktijkvak bij IBC (Business).