Proeven aan DOEN

Het is een hele overgang van de basisschool naar de middelbare. Maar je kunt ook op de basisschool al uitproberen hoe dat voelt. In het

Mondriaan Doen-aanbod kunnen basisscholen kiezen om met groep 8 lessen te volgen tijdens een gewone schooldag in échte middelbare-schoolvakken.

Zijn jullie benieuwd hoe het er echt aan toe gaat op een middelbare school? Sinds een aantal jaren organiseren we Mondriaan Doen-lessen. Basisscholen zijn van harte welkom om met hun groep 8 twee lessen Palet te volgen. Scholen krijgen hiervoor een uitnodiging en schrijven zich vervolgens in voor deze lessen. Het aanbod van de lessen wisselt. De ene keer volgen jullie een Palet les Sport en Technologie, terwijl een andere klas kennis maakt met Ondernemen en Kunst.

Het mooie aan deze Mondriaan Doen-lessen is, dat de school gewoon draait op het moment dat jullie komen en jullie kunnen ervaren hoe het is om van les en lokaal te wisselen tussen alle andere leerlingen. Ook blijft je groep in zijn totaliteit met hun eigen juf of meester bij elkaar. Kom dus ervaren hoe het echt is om les te volgen op een middelbare school en schrijf je klas in.