Buitenschoolse activiteiten

Op het Mondriaan College zien we onze leerlingen als toekomstige wereldburgers die zich weten te presenteren. We bereiden je voor op alles wat de maatschappij tegenwoordig te bieden heeft. We vinden dat je, naast het verwerven van kennis, jezelf ook als mens moet ontwikkelen. Lekker in je vel zitten. Met iedereen om je heen.  Daarom bieden we naast de lessen allerlei extra activiteiten aan. Hiervoor hebben we twee activiteitenweken ingericht. Op cultureel gebied organiseren we onder andere exposities beeldende kunst. We hebben ook een schoolband, en we doen mee met Kunstrally Cross in Oss. Op internationaal gebied zijn er culturele reizen. Bovendien zijn we er trots op dat we een topsportvriendelijke school zijn. En dan is er nog de Mondriaandag. Elke jaar kiezen onze leerlingen een activiteit die zij op een dag willen doen. Van bijvoorbeeld bowlen, bonbons maken, skiën tot fotograferen en dansen. Als het maar met z’n allen gezellig is!

Feesten

Schoolfeesten zijn een plezierige gelegenheid voor leerlingen en medewerkers om elkaar buiten de ernst van de lesdag te ontmoeten. De leerlingenraad en de activiteitencommissie organiseren diverse schoolfeesten. Daarnaast kennen we het galabal voor de eindexamenkandidaten en het brugklas eindfeest. Het gala is een traditie op het Mondriaan College. De leerlingen nemen in stijl – dus compleet met galakleding en limousines – afscheid van hun laatste schooljaar.

Sport

Als school die speciale aandacht en begeleiding schenkt aan sporttalenten, kent het Mondriaan College een scala aan sportactiviteiten, zowel in competitieverband als in het kader van gezelligheid. Deze activiteiten worden geheel geleid door leerlingen die BSM, gymnastiek als eindexamenvak, hebben gekozen. We noemen:

  • Sportdagen voor de 1e en 2e klassen.
  • Voetbaltoernooien voor de onderbouw en bovenbouw.
  • Deelname aan de scholierenveldloop.
  • Trainingen voor en deelname aan de interscolaire sporttoernooien in Oss voor de 2e-klassers.
  • Deelname aan de schoolsportolympiade in Oss voor 3e-klassers.

Activiteitendag

Alle leerlingen van brugklas 1 hebben in de derde schoolweek in klasverband een activiteitendag om elkaar beter te leren kennen.

Klassenactiviteiten

Het is gebruikelijk dat klassen in de onderbouw in samenspraak met de mentor eigen activiteiten organiseren. Waar je aan kunt denken? Bijvoorbeeld een Sinterklaasviering, Kerstmarkt, Kerstviering, gezamenlijke afsluiting van het schooljaar.

Excursies

Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, beeldende vorming, ckv, biologie en natuurkunde verzorgen vakgebonden excursies en werkbezoeken aan natuur-, historische en culturele centra. Uitgangspunt is dat elke leerling minstens eenmaal per jaar aan een excursie deelneemt. De excursies worden mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage en vinden meestal plaats in een van de activiteitenweken.

Read2me

Alle eerste klassen nemen in de periode oktober/november deel aan het Read2me project. Een initiatief van het vak Nederlands in samenwerking met onze mediatheek. Gedurende dit project wordt aandacht besteed aan lezen en voorlezen. Tijdens de finale voor de brugklassen op school, worden 2 winnaars gekozen die het Mondriaan gaan vertegenwoordigen in de Groene Engel.

Kangoeroe en Olympiade

Bij het vak wiskunde doen leerlingen van de onderbouw mee aan de zogenaamde Kangoeroewedstrijd, waarbij zij hun wiskundige kennis op landelijk niveau meten met leerlingen van andere scholen. In de bovenbouw havo/vwo kunnen leerlingen deelnemen aan de Wiskunde Olympiade. Het Mondriaan College is regelmatig winnaar in diverse categorieën.

En verder

Voor de kerstvakantie houden de brugklasleerlingen een kerstmarkt. Elke brugklas organiseert dan een activiteit in kerstsfeer. De opbrengst van de markt gaat naar een goed doel.