Dyslexie en dyscalculie

Ondersteuning voor dyslexie en dyscalculie vallen onder de basisondersteuning. Dat betekent dat de ondersteuning plaatsvindt in de klas. Wij ontvangen graag bij de aanmelding de dyslexie- en/of dyscalculieverklaring. De leerling krijgt vervolgens bij de start op het Mondriaan uitleg over de faciliteiten waar hij/zij recht op heeft.