Topklassen

Het is een hele overgang van de basisschool naar de middelbare. Maar je kunt ook op de basisschool al uitproberen hoe dat voelt. In het Topklassen-aanbod kunnen basisscholen kiezen om met groep 8 lessen te volgen tijdens een gewone schooldag in échte middelbare-schoolvakken.

Zijn jullie benieuwd hoe het er echt aan toe gaat op een middelbare school? Sinds 2 jaar zijn er op het Mondriaan College TOP-klassen. Basisscholen zijn van harte welkom om met hun groep 8 twee reguliere lessen te volgen. Scholen krijgen hiervoor een uitnodiging en schrijven zich vervolgens in voor deze lessen. Het aanbod van de lessen wisselt. De ene keer volgen jullie een les Nederlands en muziek, terwijl een andere klas kennis maakt met wiskunde en geschiedenis.

Het mooie aan deze TOP-klassen is, dat de school gewoon draait op het moment dat jullie komen en jullie kunnen ervaren hoe het is om van les en lokaal te wisselen tussen alle andere leerlingen. Ook blijft je groep in zijn totaliteit met hun eigen juf of meester bij elkaar. Kom dus ervaren hoe het echt is om les te volgen op een middelbare school en schrijf je klas in.