20/80 learning

20/80 learning

Leerlingen in havo 4 volgen elke donderdag het 20/80-learning onderwijsprogramma, 20% van de wekelijkse lestijd waaraan de naam is ontleend. Tijdens deze dag staat projectmatig onderwijs centraal, waarmee leerlingen zich vaardigheden beter eigen maken, waardoor ze beter worden voorbereid op het HBO-onderwijs. Daarnaast zorgt het voor afwisseling naast de vier onveranderde dagen.

Persoonsvormende modules

In de ochtend krijgen de leerlingen ‘persoonsvormende modules’. Ze leren dan veel over hun ‘ik’, hun kwaliteiten en de maatschappij. Bij de module ‘mijn toekomst’ staan vervolgopleidingen centraal en denken leerlingen na over het hebben van een eigen onderneming, arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, een tussenjaar en vrijwilligerswerk. In de module ‘internationalisering’ gaan leerlingen hun eigen reis naar Engeland en Denemarken invullen met inhoud vanuit de 20/80-modules.

Thema’s en programma

Het ‘echte leven’ is afwisselend samengesteld met thema’s als hypotheek, studiefinanciering, koken, tuinieren, minderheidsgroepen en anders dan anderen zijn. Bij de module ‘drama en presenteren’ stappen leerlingen buiten hun comfortzone en leren ze zich krachtig en zelfverzekerd te presenteren aan een groep. Bij gelukslessen wordt het sociaal-emotionele aspect besproken en bij taalvaardighedenlessen wordt extra aandacht besteed aan lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheden bij Engels en Nederlands. Van 11.30uur tot 12.30uur lunchen de leerlingen samen met hun mentor om zo de informele gesprekken tijdens de boterham te stimuleren. De mentorgroep kan er ook voor kiezen samen panini’s of soep te maken. Na de lunch start het middagprogramma, waarin vakinhoudelijke vaardigheden centraal staan.

Het eerste half jaar zijn er twee startprojecten vanuit de vakken maatschappijleer een CKV, waar vakoverstijgende vaardigheden aan bod komen. Uiteindelijk hebben de leerlingen een eigen politieke partij opgericht en een festival in de school georganiseerd. In het tweede half jaar kiezen leerlingen een verdiepende stroom: science, technology, global, arts of business. De leerlingen hebben dan vakoverstijgende projecten, waarvoor ze uiteindelijk een beoordeling en een certificaat ontvangen. Daarbij is teamwork uiterst belangrijk.