Zorgteam

In het Zorgteam worden de leerlingen besproken voor wie de reguliere begeleiding niet voldoende blijkt te zijn. Dit gebeurt op verzoek van de mentor of de ouders. Het Zorgteam adviseert, verwijst en communiceert met alle betrokkenen. Het vergadert wekelijks en overlegt enkele keren per jaar met externe instanties.