Afspraken ABC

Het Hooghuis verzorgt eigentijds, innovatief onderwijs, waarbinnen kernwaarden een grote rol spelen. Zo begint de brief van de centrale directie waarin de visie op ons onderwijs genoemd en uitgewerkt wordt. Die kernwaarden vind jeterug in de nota identiteit van onze school. Wij werken binnen waardegericht onderwijs. Dat wil zeggen dat we met elkaar school doen vanuit het besef dat die waarden ertoe doen. Eén van die waarden is bijvoorbeeld dat wij ons geborgen voelen, omdat we respectvol, open en eerlijk met elkaar omgaan.

Wat betekenen die waarden nu voor het dagelijkse schoolleven?

Wij proberen ze in praktijk te brengen en elkaar daarop aan te spreken. Het is wel handig als je daarbij afspraken maakt over de dingen die we van elkaar verwachten. Hieronder tref je een klein overzicht aan van onze afspraken. Voor uitgebreidere afspraken verwijzen wij je naar het boekje “zo zijn onze afspraken”.